Reklama
OHL ŽS bude rekonstruovat fasádu Národního divadla

OHL ŽS bude rekonstruovat fasádu Národního divadla

4. 5. 2012

Vedení Národního divadla podepsalo 26. dubna s vítězem výběrového řízení, firmou OHL ŽS, a. s., smlouvu na rekonstrukci fasády historické budovy Národního divadla. První etapa oprav bude zahájena začátkem června, náročné práce budou podle plánu probíhat až do konce roku 2015. 


„Rekonstrukce Zítkovy budovy je nesmírně obtížný projekt, který vzhledem ke stavu pláště budovy není možné odkládat,“ říká Ondřej Černý, ředitel Národního divadla. „Restaurátoři a další specialisté se budou muset vyrovnat nejen s původními unikátními stavebními postupy, ale i s nedokonalostmi dřívějších oprav. Minimálně v raných fázích nebude mít rekonstrukce žádný vliv na provoz divadla,“ dodává.
Rekonstrukci předcházel důkladný restaurátorský průzkum. Stav kamenných prvků, omítek i štuků je ovlivněn nejen povětrnostními vlivy a změnami životního prostředí, ale také umístěním budovy mezi rušnými komunikacemi přímo v centru města. Celkové náklady rekonstrukce dosáhnou 78,81 mil. Kč (bez DPH).
Generální opravou projde obvodový plášť historické budovy, a to včetně všech plošných, plastických, zdobných a uměleckých prvků z kamene, omítky i štuku a také oplechované části fasády, mříže, podstavce, nástěnné malby, výplně otvorů (okna, dveře), terasy a balkóny. Součástí zakázky je rovněž vnější stožárové osvětlení budovy, dlažba pod vstupním portikem a kočárovnou, vnější zóny pro očištění obuvi, podstavce trig a balustrádové zábradlí mostu nad Divadelní ulicí, včetně nové kamenné lavičky.
Rekonstrukce bude probíhat ve čtyřech samostatných etapách. V I. etapě (1. 6. 2012–31. 5. 2013) bude zrekonstruována severní fasáda (směrem k Národní třídě) a budou opraveny balkóny a terasy po celém obvodu budovy. Během II. etapy (1. 1. 2013–15. 12. 2013) projde opravou východní fasáda (směrem do Divadelní ul.), během III. etapy (1. 1. 2014–15. 12. 2014) jižní fasáda (směrem k Ostrovní ul.) a na závěr ve IV. etapě (1. 1. 2015–15. 12. 2015) to bude fasáda západní (směrem k Vltavě). Harmonogram je pouze orientační, cílem je celou rekonstrukci provést co nejrychleji, aby byl provoz divadla omezen pouze v nezbytné míře.
Na rekonstrukci se podílí řada odborníků, například restaurátorští specialisté Akademie výtvarných umění, dále odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Laboratoře molekulové spektrometrie VŠCHT v Praze, Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a řada dalších. Podle projektové dokumentace OMNIA projekt, s. r. o., rekonstrukci provede OHL ŽS, a. s., závod Česká republika, divize Plzeň.
 
O historické budově Národního divadla
Myšlenka na vlastní kamenné divadlo se mezi českými vlastenci zrodila v roce 1844 a o rok později vzniklo divadelní družstvo, které podalo vídeňské vládě žádost o zřízení českého divadla. Od roku 1850 probíhaly veřejné sbírky a v roce 1852 byl na vltavském břehu zakoupen pozemek. V architektonické soutěži v roce 1865 zvítězil návrh Josefa Zítka ve stylu severoitalské renesance. Základní kámen byl položen 16. 5. 1868 a budova dokončena a divadlo poprvé otevřeno 11. června 1881. Během dokončovacích prací vznikl neopatrností stavebních dělníků 12. srpna požár, který divadlo zničil. Rekonstrukcí byl pověřen Zítkův žák a asistent Josef Schulz, který snížil a zmenšil rozměr střechy a tím i počet sedadel z 1800 na 1380. Vyrostl také tzv. Schulzův dům pro administrativu a řízení divadla, kde je dodnes historická ředitelna. 18. listopadu 1883 bylo divadlo znovu otevřeno.
Od 1. dubna 1977 probíhala generální rekonstrukce, během které vyrostly v suterénu nové šatny. Celá provozní část budovy byla vybourána a zásadně přestavěna. Zachován zůstal jen zadní vestibul, stará ředitelna a schodiště. Jinak byly do obvodových zdí vestavěny nové konstrukce včetně střechy tak, aby zachovaly siluetu obou budov. Nově vznikly dva zkušební sály, baletní a univerzální, a další technické provozy. V hledišti je po poslední kompletní rekonstrukci 986 míst k sezení, místa k stání byla zrušena. Národní divadlo je národní kulturní památkou.
tisková zpráva


Katalog produktů

Komentáře ke článku

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekPřihlášení
Reklama

DŮM A BYT

Kde se přestavuje, tam se i bourá

MODERNÍ BYT

Medvěd poslouží jako roztomilý stolek i police

MŮJ DŮM

VIDEO: Zděný dům za jeden měsíc

STAVBA WEB.CZ

Trojský most

 

Redakční systém WebRedakce
NETservis s.r.o. © 2014

© Business Media, s. r. o., 2007–2010
Mapa webu   XML Sitemap  RSS kanál